Till sidans innehåll

Repetitionsutbildning

Det är Rekryteringsmyndigheten som på begäran av Försvarsmakten krigsplacerar personal. Försvarsmakten har rätt att kalla in krigsplacerad personal till repetitionsutbildning med stöd av lagen om totalförsvarsplikt. Försvarsmakten avgör vilka förband som ska övas vilket också styr behovet av personal.

2020-04-03
Hävningsbeslut för repetitionsutbildning under försvarsmaktsövning Aurora

Försvarsmakten har beslutat att flytta fram genomförandet av Försvarsmaktsövning Aurora 20, som var planerat att genomföras under maj. Orsaken är den rådande situationen i Sverige och världen med anledning av Covid-19 pandemin.

Försvarsmakten har kommit fram till att det är olämpligt att låta värnpliktiga som är inkallade till krigsförbandsövning att tjänstgöra under dessa förhållanden. Försvarsmaktens förbandsproduktionschef beslutar därför att återkalla inkallelsen av de värnpliktiga som är inkallade för att genomföra repetitionsutbildning under Försvarsmaktsövning Aurora 20,
Inkallelser till andra övningar berörs för närvarande inte. Värnpliktiga som genomför grundutbildning berörs inte heller av beslutet utan kommer att delta i den övningsverksamhet som genomförs.

Du som är inkallad för repetitionsutbildning under perioden april-maj kommer att få ett hävningsbeslut inom kort från Rekryteringsmyndigheten. Om du har bokat en resa behöver du avboka den så snart som möjligt. Du behöver även tala med din arbetsgivare om att du kan återgå i tjänst.

Läs mer på Försvarsmaktens webbplats

För frågor är du välkommen att kontakta Rekryteringsmyndighetens Kontaktcenter på
tel 0771-24 40 30 eller mail kontaktcenter@rekryteringsmyndigheten.se

Vi kallar, Försvarsmakten utbildar
Rekryteringsmyndigheten skickar kallelse till dig som ska göra repetitionsutbildning. I den står bland annat var och under vilken tid du ska genomföra din utbildning. I kallelsen bifogas också praktisk information som hur du ska resa, vilken ersättning du får också vidare. Försvarsmakten ansvarar för innehåller i utbildningen. 

Rekryteringsmyndigheten meddelar Försäkringskassan (FK) så att du får din dagpenning. Dagpenningen motsvarar 90 procent av din sjukpenning grundande inkomst (SGI) delat med 365 dagar. Anmäl rätt inkomst till FK i god tid innan du rycker in.Har du frågor om dagpenning och SGI kontaktar du FK. Utöver SGI har du som inkallad fria resor till och från hemmet, fri kost och logi, fri akut tandvård och försäkring.

Rekryteringsmyndigheten hanterar också ansökan om uppskov med repetitionsutbildning och ansökan om ekonomiskt stöd under utbildningen.

Sidansvarig: Kommunikationsfunktionen
Granskad: 2020-04-03

Skriv ut