Till sidans innehåll

Repetitionsutbildning

Det är Rekryteringsmyndigheten som på begäran av Försvarsmakten krigsplacerar personal. Försvarsmakten har rätt att kalla in krigsplacerad personal till repetitionsutbildning med stöd av lagen om totalförsvarsplikt. Försvarsmakten avgör vilka förband som ska övas vilket också styr behovet av personal.

Rekryteringsmyndigheten stödjer Försvarsmakten med att kalla rätt individer till tjänstgöring i form av repetitionsutbildning. Det är Försvarsmakten som planerar och genomför all repetitionsutbildning, det är därför Försvarsmakten som beslutar om de vill fortsätta eller avbryta planerad och pågående verksamhet.

Båda myndigheterna följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och regeringens anvisningar, analyserar omvärldsläget löpande och vidtar vid behov nödvändiga åtgärder.

För närvarande fortsätter all planerad repetitionsutbildning. Är du kallad är du enligt lag skyldig att inställa dig. Om du av hälsoskäl inte kan inställa dig ska du omedelbart söka uppskov. Information om uppskov finner du här.

Vi kallar, Försvarsmakten utbildar
Rekryteringsmyndigheten skickar kallelse till dig som ska göra repetitionsutbildning. I den står bland annat var och under vilken tid du ska genomföra din utbildning. I kallelsen bifogas också praktisk information som hur du ska resa, vilken ersättning du får också vidare. Försvarsmakten ansvarar för innehåller i utbildningen. 

Rekryteringsmyndigheten meddelar Försäkringskassan (FK) så att du får din dagpenning. Dagpenningen motsvarar 90 procent av din sjukpenning grundande inkomst (SGI) delat med 365 dagar. Anmäl rätt inkomst till FK i god tid innan du rycker in.Har du frågor om dagpenning och SGI kontaktar du FK. Utöver SGI har du som inkallad fria resor till och från hemmet, fri kost och logi, fri akut tandvård och försäkring.

Rekryteringsmyndigheten hanterar också ansökan om uppskov med repetitionsutbildning och ansökan om ekonomiskt stöd under utbildningen.

Sidansvarig: Kommunikationsfunktionen
Granskad: 2020-03-24

Skriv ut