Till sidans innehåll

Plikten för dig som fyller 18 år

Som 18-åring finns det delar i lagen om totalförsvarsplikt som du måste känna till.

Idag gäller att:

  • du och alla andra 18-åringar ska lämna uppgifter till mönstringsunderlaget,
  • om du får en kallelse till mönstring måste du komma, samt att
  • om du blir inskriven till grundutbildning med värnplikt måste du genomföra utbildningen.

Fyller du 18 år under året och är svensk medborgare måste du lämna uppgifter om dig själv till mönstringsunderlaget, ett webbaserat frågeformulär. Vi använder dina uppgifter för att bedöma om du har rätt förutsättningar att klara en grundutbildning med värnplikt. Bedömer vi att du har det kommer vi kanske att kalla dig till mönstring. Om du sedan vid mönstringen, på plats hos oss, uppfyller kraven kan du bli inskriven till en befattning och få göra grundutbildning med värnplikt. 

De allra flesta 18-åringar ska lämna uppgifter till mönstringsunderlaget. Men inte alla. Läs mer om vilka som inte behöver lämna uppgifter.

Skyldigheten att mönstra och genomföra en grundutbildning med värnplikt gäller alla 18-åringar – både kvinnor och män. 

När vi väljer ut vilka som ska kallas till mönstring kommer vi att, så långt det är möjligt, ta hänsyn till motivation och intresse. Vi kommer också att ta hänsyn till vad du vill och vad du är intresserad av när vi eventuellt skriver in dig till grundutbildning med värnplikt. Det finns många olika utbildningar i Försvarsmakten och för oss gäller det att hitta den utbildning som passar dig och dina förutsättningar bäst.

Är du intresserad av att frivilligt ansöka om prövning till grundutbildningen ansöker du hos Försvarsmakten.

Sidansvarig: Kommunikationsfunktionen
Granskad: 2019-02-14

Skriv ut

Fyller du 18 i år?

Läs mer