Till sidans innehåll

Mönstringsunderlag

Alla 18-åringar är skyldiga att lämna uppgifter till mönstringsunderlaget. Det är ett webbformulär som består av ett 60-tal frågor som besvaras på webben.

Enligt lagen om totalförsvarsplikt är alla totalförsvarspliktiga skyldiga att lämna uppgifter om sina personliga förhållanden. Därför får alla svenska 18-åringar ett brev från Rekryteringsmyndigheten med inloggningsuppgifter till ett mönstringsunderlag på vår webbplats. Frågorna i underlaget handlar framför allt om deras hälsa, men också om deras fysik, intressen och skolgång.

Vi samlar in uppgifterna och använder dem för att bedöma om ungdomarna ska kallas till mönstring.

Den som låter bli att lämna uppgifterna kan bli skyldig att böta en summa pengar, som bestäms för varje tillfälle (vite). Om du medvetet lämnar felaktiga uppgifter kan du dömas till böter.

Sidansvarig: Kommunikationsfunktionen
Granskad: 2018-02-21

Skriv ut

Läs mer om mönstringsunderlaget

Läs mer