Till sidans innehåll

Dubbelt medborgarskap och nyblivna svenskar

Är du medborgare i två eller flera länder innebär det att du har rättigheter och skyldigheter i de länderna. Om du är medborgare i ett annat land förutom Sverige, måste du kontakta myndigheterna i ditt andra hemland eller landets ambassad i Sverige för att få reda på vad som gäller där. 

Totalförsvarsplikten och mönstringsunderlaget

Är du svensk medborgare, bosatt utomlands men folkbokförd i Sverige, kommer du att få brevet med inloggningsuppgifter till mönstringsunderlaget. Brevet skickar vi till din folkbokföringsadress. Du har då en skyldighet att svara på frågorna eftersom vi inte vet att du är bosatt utomlands.

Är du svensk medborgare, bosatt utomlands och inte folkbokförd i Sverige behöver du inte svara på frågorna i mönstringsunderlaget. 

Sidansvarig: Kommunikationsfunktionen
Granskad: 2019-02-14

Skriv ut