Till sidans innehåll

Totalförsvarsplikten

Alla mellan 16 och 70 år som är bosatta i Sverige är totalförsvarspliktiga. Det betyder att de, om det behövs, är skyldiga att delta i verksamhet som krävs för att förbereda Sverige för krig. 

Personalförsörjning av det svenska försvaret bygger på ett system med både frivillighet och plikt. Skyldigheterna i lagen gäller lika för både kvinnor och män.

Det år man fyller 18 år ska man lämna uppgifter till Rekryteringsmyndighetens mönstringsunderlag på webben. Uppgifterna samlar vi in för att kunna bedöma om ungdomarna ska mönstra och eventuellt skrivas in till grundutbildning med värnplikt och sedan också tjänstgöra.

Det är Rekryteringsmyndigheten som kallar till mönstring och skriver in lämpliga personer till grundutbildning med värnplikt.

Läs mer om totalförsvarsplikten under Lagar och regler

Krigsplacering

En viktig uppgift för Rekryteringsmyndigheten är att placera rätt person på rätt plats för tjänstgöring under höjd beredskap och krig.
Läs mer

Repetitionsutbildning

På begäran av Försvarsmakten krigsplacerar vi personal. Försvarsmakten har rätt att kalla in krigsplacerad personal till repetitionsutbildning med stöd av lagen om totalförsvarsplikt.
Läs mer

Sidansvarig: Kommunikationsfunktionen
Granskad: 2019-02-14

Skriv ut