Till sidans innehåll

Vårt uppdrag

Regeringen styr vår verksamhet genom bland annat myndighetsinstruktionen. Instruktionen är inskriven i en förordning där regeringen anger myndighetens uppdrag.

De här uppgifterna ingår i vårt uppdrag:

Mönstringsunderlag

Försvarets personalförsörjning bygger på både frivillighet och plikt. Det innebär att Rekryteringsmyndigheten mönstrar, skriver in och kallar till grundutbildning med värnplikt.

Genom ett webbformulär på vår webbplats, mönstringsunderlaget, samlar vi varje år in uppgifter om alla svenska 18-åringars hälsa, utbildning och andra personliga förhållanden. Uppgifterna använder vi sedan för att bedöma vilka ungdomar som ska mönstra för att kanske göra grundutbildning med värnplikt.

Det är vår uppgift att informera alla 18-åringar om skyldigheten att mönstra och varför vi samlar in uppgifter till mönstringsunderlaget.

Urvalsprövning

Förutom att mönstra de ungdomar som har kallats till mönstring prövar vi även de som själva har ansökt om att få pröva för att göra grundutbildning med värnplikt. Det gör vi på uppdrag av Försvarsmakten.

Vi utför också andra uppdrag för deras räkning, till exempel testar och bedömer vi sökande till specialistofficersutbildning och reservofficersutbildningen. Vi testar och bedömer också sökande till officersprogrammet på uppdrag av Försvarshögskolan.

Vi hanterar alla ansökningar till polisutbildningen. Det gör vi på uppdrag av Polismyndigheten. Vi kallar också till prövning och genomför tester, undersökningar och bedömningar av de blivande poliserna.

Bland tidigare och nuvarande uppdragsgivare finns även bland andra Kustbevakningen, Tullverket, Sjöfartsverket och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Stöd till bemanningsansvariga

Vi ansvarar för att andra myndigheter får service och stöd när de ska bemanna sina organisationer med totalförsvarspliktiga och i frågor som rör de totalförsvarspliktigas tjänstgöring.

Register över alla krigsplacerade

Det är Rekryteringsmyndigheten som redovisar totalförsvarets personal och för register över alla svenskar som är krigsplacerade.

Sidansvarig: Kommunikationsfunktionen
Granskad: 2018-02-20

Skriv ut