Till sidans innehåll

Service och tillgänglighet

När du kontaktar Rekryteringsmyndigheten kan du förvänta dig att bli trevligt bemött av kunniga medarbetare.

Vi har skyldigheter

Precis som alla andra myndigheter är vi skyldiga att lämna upplysningar, vägleda och ge råd och stöd. Det ska också vara lätt att komma i kontakt med oss och få den hjälp man behöver. 

Detta lovar vi

  • att behandla alla ärenden på ett rättssäkert och objektivt sätt
  • att hantera alla ärenden så snabbt som möjligt
  • att förklara våra besked och beslut. Det är viktigt att man förstår varför man inte fick som man kanske ville.
  • att uttrycka oss tydligt och enkelt så att så många som möjligt förstår vad vi menar. Vi tycker det är extra viktigt eftersom många av våra texter riktar sig till enskilda personer. Dessutom är många av dem ungdomar och personer med utländsk bakgrund.


Detta strävar vi efter

Vi försöker ta hänsyn till var och ens synpunkter, men vi är också styrda av lagar och andra regler. 

Det här förväntar vi oss av dig

Vi förväntar oss att du tar del av den information som du får från Rekryteringsmyndigheten. Vi förväntar oss också att du lämnar fullständiga och korrekta uppgifter när vi begär det. Det gäller till exempel om du är 18 år och ska lämna uppgifter om dina personliga förhållanden i mönstringsunderlaget här på webbplatsen.

Sidansvarig: Kommunikationsfunktionen
Granskad: 2015-04-23

Skriv ut

Hjälpmedel

En del av informationen på webbplatsen finns på lättläst svenska. Du kan också använda tjänsten Talande webb för att få texten på webbplatsen uppläst med hjälp av syntetiskt tal.