Till sidans innehåll

Centrala läkarhandlingsarkivet

I Rekryteringsmyndighetens läkarhandlingsarkiv finns uppgifter om mer än 3 miljoner personer. 

Läkarhandlingsarkivet innehåller journaler med medicinska uppgifter på alla män som är födda 1946 eller senare och har mönstrat vid Värnpliktverket eller Pliktverket till och med den 30 juni 2010. Journaler finns också på de kvinnor som antagningsprövat vid Pliktverket till och med den 30 juni 2010. 

I arkivet har vi också resultaten för de personer som Pliktverket och Rekryteringsmyndigheten testat för Försvarsmaktens grundläggande militära utbildning, GMU, efter halvårsskiftet 2010. 

I handlingarna finns uppgifter om bland annat längd, vikt, blodtryck, syn, hörsel, kondition, muskelstyrka och i en del fall ekg. Vi redovisar även psykologiska förmågor, exempelvis ledaregenskaper och lämplighet att bli befäl. 

Vi lämnar uppgifter ur handlingarna och svarar på frågor från vårdcentraler, sjukhus, försäkringskassor, försäkringsbolag och privatpersoner. 

Sekretess gäller

Vi hanterar alla uppgifter enligt bestämmelserna i offentlighets- och sekretesslagen. För att få information om en enskild person krävs som regel att den personen tillåter det. 

Äldre handlingar i Krigsarkivet

Krigsarkivet förvarar handlingarna för dem som är födda före 1946, dem som frikallades före 1988 och personakter över vapenfria tjänstepliktiga.

Sidansvarig: Kommunikationsfunktionen
Granskad: 2019-07-03

Skriv ut

Kontakta oss

Centrala läkarhandlingsarkivet

E-post: Skicka e-post (via formulär)
Telefon: 010-190 26 88

Postadress:

Rekryteringsmyndigheten
Centrala läkarhandlingsarkivet
Box 31
651 02 Karlstad

 

Övrigt:

Fax: 010-82 110 02

Född före 1946?

Söker du handlingar för någon som är född före 1946 ska du vända dig till Krigsarkivet.