Till sidans innehåll

Nordiskt värnpliktsförvaltningsmöte

Rekryteringsmyndigheten har mycket gemensamt med sina motsvarigheter i övriga nordiska länder.

För att utbyta erfarenheter träffas varje år representanter från Rekryteringsmyndigheten i Sverige, Vernepliktsverket i Norge, Forsvarets vaerneplikt & rekruttering i Danmark och Försvarsmakten/Puolustusvoimat i Finland.

Mötesagendan kan innehålla frågor om utvecklingen inom respektive försvarsmakt, satsningar för att öka andelen kvinnor och erfarenheter av olika testmetoder. På mötet diskuteras också hur man kan minska antalet som avbryter sin militära utbildning.

Sidansvarig: Kommunikationsfunktionen
Granskad: 2010-12-21

Skriv ut