Till sidans innehåll

Samverkan

Rekryteringsmyndigheten samverkar med andra myndigheter inom olika områden.

Arbete för jämställdhet

Samverkansrådet för jämställdhet och jämlikhet, mot diskriminering arbetar bland annat med att främja jämställdheten och öka mångfalden inom det svenska försvaret. Samverkansrådet består av representanter från Försvarsmakten, Försvarshögskolan och Rekryteringsmyndigheten.

Erfarenhetsutbyte med våra nordiska motsvarigheter

På det nordiska värnpliktsförvaltningsmötet träffar representanter från Rekryteringsmyndigheten varje år kollegor från motsvarande myndigheter i Norge, Danmark och Finland för att utbyta erfarenheter.

Rekryteringsmyndigheten och norska Vernepliktsverket har under årens lopp utvecklat ett utbyte inom områdena information, lämplighetsundersökning, antagningsprövning och Hemvärnet. De båda myndigheterna träffas en gång per år, utöver det nordiska värnpliktsförvaltningsmötet.

Sidansvarig: Kommunikationsfunktionen
Granskad: 2015-03-27

Skriv ut