Till sidans innehåll

Organisation och ledning

Rekryteringsmyndigheten finns idag på tre orter och vi är cirka 200 medarbetare.

Myndigheten är placerad i Karlstad, där generaldirektören, staben, avdelningen för bemanning och beredskap, avdelningen för prövning, avdelningen för IT och avdelningen för verksamhetsstöd finns. I Karlstad jobbar cirka 80 personer.

I Stockholm och Malmö finns prövningsenheterna där vi gör urvalstester, undersökningar och bedömningar. Varje prövningsenhet har omkring 40 medarbetare, bland andra läkare, sjuksköterskor och psykologer.

Myndighetens ledning

Från vänster: Mikael Sundell - stabschef, Bengt Forssten - chef för avdelningen för bemanning och beredskap samt ställföreträdande myndighetschef, Christina Malm - generaldirektör, Christian Söderblom - chef för IT-avdelningen, Annika Fahlvik chef för avdelningen för verksamhetsstöd och Marcus Hammarnäs - chef för avdelningen för prövning. 

Enhetschefer på avdelningen för Prövning

Prövningsenhet Stockholm: Per Hedered och Kristina Olsson är tillförordnade enhetschefer
Prövningsenhet Malmö: Carina Nilsson, tillförordnad enhetschef

Enhetschefer på avdelningen för bemanning och beredskap

Inskrivningsenheten: Henrik Sundell
Personärendeenheten: Elin Wixe
Enheten för bemanningsstöd: Mathias Johansson

Verksamhetsföreträdare

Chefsläkare: Dag Lemming
Chefspsykolog: John Hermiz
Chefssjuksköterska: Kristina Olsson

Ledningens ansvarsområden

Generaldirektören är myndighetschef. Stabschefen samt avdelningscheferna är direkt underställda generaldirektören.

Stab

Staben lämnar stöd till generaldirektören och avdelningscheferna när det gäller styrnings- och ledningsprocesser.

Avdelningen för bemanning och beredskap

Avdelningen redovisar totalförsvarets personal, handlägger ärenden som rör totalförsvarspliktiga samt stödjer och ger service till myndighetens uppdragsgivare.

Avdelningen för prövning

Avdelningen genomför antagningsprövning av personal för yrken och befattningar med särskilda krav samt handlägger ärenden som rör myndighetens medicinska och psykologiska verksamheter.
På avdelningen finns en verksamhetschef enligt hälso- och sjukvårdslagen (1982:763). Ledningen är placerad i Karlstad och prövningsenheterna i Stockholm och Malmö.

Avdelningen för verksamhetsstöd

Avdelningen lämnar stöd till chefer och medarbetare inom områdena ekonomi, personal/HR, juridik, säkerhet, kommunikation, inköp/upphandling, statistik, lokalfrågor, det centrala läkarhandlingsarkivet samt ansvarar för myndighetens expedition och arkiv.

Avdelningen för IT

Avdelningen ansvarar för drift och förvaltning av IT-verksamheten samt utvecklar IT-lösningar för alla verksamhetsprocesser. Inom avdelningen finns förvaltningsledare, systemutvecklare och IT-säkerhetschef.

Har du frågor?

Du når myndighetsledningen, cheferna och verksamhetsföreträdarna via vår växel 0771-24 40 00 eller via e-post enligt formen fornamn.efternamn@rekryteringsmyndigheten.se.

Sidansvarig: Kommunikationsfunktionen
Granskad: 2018-09-06

Skriv ut