Till sidans innehåll

Historik

Den 1 januari 2011 bytte Pliktverket namn till Rekryteringsmyndigheten. Namnbytet berodde på att myndigheten fick nya uppgifter när riksdagen beslutade att försvarets personalförsörjning ska bygga på frivillighet och inte på plikt.

1995

Pliktverket bildades 1995, som en civil myndighet under Försvarsdepartementet. Sedan dess har vi registrerat och placerat personal i det svenska totalförsvaret. Pliktverket övertog arbetsuppgifterna från Värnpliktsverket och Vapenfristyrelsen. Pliktverket tog också över vissa uppgifter från Räddningsverket, Arbetsmarknadsstyrelsen, Socialstyrelsen och länsstyrelserna. 

1997

Informationssystemet Plis driftsattes 1997 och ersatte då flera andra system. Samma år började Pliktverket rekrytera personal för myndigheter utanför totalförsvaret. Först ut var sökande till polisutbildningen. 

1999

Verksamheten i Boden flyttades till regionkontoret i Östersund. 

2000

I mitten på 1990-talet datoriserades inskrivningsprovet (begåvningstestet). År 2000 blev det möjligt att variera svårighetsgraden under testets gång utifrån den mönstrandes förutsättningar. 

2003

Behovet av personal för inskrivning till värnplikt och civilplikt minskade. Det medförde att en utbildningsreserv infördes. 

2005

Vi driftsatte en moderniserad version av informationssystemet Plis. Systemet innehåller information om blivande värnpliktiga, deras mönstring, kallelser samt hur och när de ska ta sig till mönstringskontoren och till sin krigsplacering. 

Plis fungerar också som stöd till krigsorganisationens civila delar, hemvärnet och redovisningen av totalförsvarets hälso- och sjukvårdspersonal. I dag finns cirka 3 miljoner svenskar registrerade i Plis.  

2007

Försvarsmaktens behov av värnpliktiga minskar ytterligare. Det är inte längre motiverat att kalla större delen av en årskull män till mönstring. Vi utvecklar därför ett webbaserat frågeformulär med ett 60-tal frågor om bland annat hälsa, fysisk prestationsförmåga, intressen och skolgång. Utifrån svaren i den så kallade lämplighetsundersökningen bedömer vi vilka som har de bästa förutsättningarna att klara en värnpliktsutbildning. De kallar vi till mönstring på något av våra mönstringskontor. 

Alla 17-åriga män måste besvara frågorna – för kvinnor är det frivilligt. 

2010

Riksdagen beslutar att Försvarsmaktens personalförsörjning ska bygga på frivillighet och inte på plikt. Systemet införs den 1 juli och det innebär att vi numera inte mönstrar, skriver in eller krigsplacerar totalförsvarspliktiga. 

2011

Pliktverket byter namn till Rekryteringsmyndigheten. 

Plikten att mönstra och tjänstgöra är vilande, men alla totalförsvarspliktiga är fortfarande skyldiga att lämna uppgifter om sina personliga förhållanden. Sedan den 1 juli 2010 gäller detta även kvinnor. 2011 började vi skicka ut brev med inloggningsuppgifter till beredskapsunderlaget till både kvinnor och män.

Det år de totalförsvarspliktiga fyller 18 år ska de lämna uppgifterna i Rekryteringsmyndighetens beredskapsunderlag på webben. Uppgifterna samlar vi in för att kunna bedöma om ungdomarna ska mönstra och eventuellt också tjänstgöra om regeringen inför plikten igen.

2017

I mars beslutade Regeringen att från och med 1 juli 2017 återuppta skyldigheten att mönstra och genomföra grundutbildning med värnplikt.

Rekryteringsmyndigheten genomför förändringar i organisationen. Generaldirektören, staben, avdelningen för Prövning, avdelningen för Bemanning och beredskap, avdelningen för IT och avdelningen för Verksamhetsstöd finns i Karlstad. Verksamheten i Kristianstad och Göteborg avvecklas och...  

2018

...Rekryteringsmyndigheten etablerar en enhet för prövning i Malmö. Rekryteringsmyndigheten genomför, efter organisationsutvecklingen, prövningar i Malmö och Stockholm.

Beredskapsunderlaget byter namn till Mönstringsunderlaget.

2019

Rekryteringsmyndighetens kontor i Karlstad flyttar från kontorsbyggnaden Karolinen och in i det nybyggda huset Fanfaren.

Sidansvarig: Kommunikationsfunktionen
Granskad: 2019-10-29

Skriv ut

Pliktens historia - från medeltiden fram till idag

Läs mer