Till sidans innehåll

Publiceringsdatum: 2017-03-02

Vi ska kalla ungdomar födda 1999 till mönstring

Idag beslutade regeringen att åter införa skyldigheten att mönstra och tjänstgöra i försvaret. Det innebär att vi ska kalla ungdomar födda 1999 till mönstring och skriva in lämpliga personer till grundutbildning med värnplikt.

För snart sju år sedan bestämde riskdagen att skyldigheten att mönstra och tjänstgöra i försvaret skulle vara vilande. Istället skulle alla som var intresserade söka frivilligt till Försvarsmaktens militära grundutbildning. Riksdagen bestämde samtidigt att lagen om totalförsvarsplikt ska gälla lika för både kvinnor och män.

Kalla till mönstring och skriva in till utbildning

Nu har regeringen bestämt att vi ska tillämpa alla delar av lagen om totalförsvarsplikt igen. Det innebär att Rekryteringsmyndigheten ska kalla till mönstring och skriva in lämpliga personer till grundutbildning med värnplikt. Eftersom skyldigheten gäller lika för alla innebär det att vi kommer att kalla och skriva in både kvinnor och män.

Det nya systemet bygger på en kombination av frivillig ansökan och kallelse till mönstring. Den som är över 18 år och intresserad av en anställning i Försvarsmakten kan även i fortsättningen söka en militär grundutbildning. Antalet som söker frivilligt till Försvarsmakten styr sedan hur många vi behöver kalla till mönstring.

Hänsyn till motivation och intresse så långt det är möjligt

Det nya systemet som kombinerar plikt med frivillig ansökan ska även fortsättningsvis präglas av en hög grad av frivillighet. Det innebär att vi kommer att väga in motivation och intresse när vi bedömer vilka som ska kallas till mönstring. Vi kommer också att ta hänsyn till det när vi eventuellt skriver in personer till grundutbildning med värnplikt.

Vi kommer att ta hänsyn till motivation och intresse så långt det är möjligt men blir du kallad till mönstring måste du komma och blir du sedan uttagen till värnpliktstjänstgöring måste du genomföra utbildningen.

Varje år ska 4 000 personer genomföra utbildningen. För att kunna fylla utbildningsplatserna behöver vi pröva närmare 13 000 personer per år. Vi kommer att kalla omkring 5 000 av de som fyller 18 i år till mönstring.

 

Sidansvarig: Kommunikationsfunktionen
Granskad: 2017-03-02

Skriv ut