Till sidans innehåll

Publiceringsdatum: 2018-04-18

"Vi kommer kalla omkring 10 000 till mönstring."

Förra året fick drygt 6 000 ungdomar besked om att de skulle kallas till mönstring. I år kommer omkring 10 000 ungdomar få samma besked. Bengt Forssten, avdelningschef på Rekryteringsmyndigheten, berättar varför vi kallar fler i år.

Skyldigheten att lämna uppgifter till mönstringsunderlaget omfattar i år drygt 93 000 ungdomar födda 2000. I början av mars började Rekryteringsmyndigheten skicka ut breven med inloggningsuppgifter till frågorna på webben. Ungdomarna har sedan haft möjlighet att under ett antal veckor logga in för att svara på frågor om bland annat sin hälsa, sin skolgång och sin inställning till grundutbildning med värnplikt. I maj är det dags att summera årets mönstringsunderlag och skicka ut besked till alla ungdomarna. Då får de veta om de ska mönstra eller inte.

Förra året kallade Rekryteringsmyndigheten 6 000 ungdomar födda 1999 till mönstring. I år kommer fler få besked om att de ska kallas.

Bengt Forssten, avdelningschef

Bengt Forssten, avdelningschef på Rekryteringsmyndigheten, hur många kommer kallas till mönstring?

- Vi kommer att kalla omkring 10 000 av de ungdomar som är födda 2000 till mönstring. Anledningen till att vi kallar fler i år jämfört med förra året är att det finns en del befattningar i Försvarsmakten som är svåra att hitta rätt personer till. För att vi ska kunna tillgodose behovet av utbildad personal i krigsorganisationen behöver vi därför kalla fler till mönstring. Antalet utbildningsplatser är samma som förra året, det vill säga 4 000.

Tidigare har det pratats om att 8 000 ska kallas till mönstring. Varför har den bedömningen ändrats?

- Bedömningen att vi skulle kalla 8 000 till mönstring gjorde vi i ett ganska tidigt skede. Då hade vi inte alla förutsättningar och behov från Försvarsmakten klara. Nu har vi bättre kunskap och kan göra en bättre bedömning. Vår bedömning nu är att det krävas att vi mönstrar omkring 10 000 för att vi ska kunna tillsätta alla befattningar.

Klarar myndigheten av att mönstra så många?

- Ja, det gör vi. Vi har det senaste året arbetat bland annat med att bemanna upp vår organisation och utbilda våra nya medarbetare så att vi ska kunna tillgodose våra uppdragsgivares behov.

Hur många kommer att söka frivilligt? Finns det möjlighet att pröva dem också?

- Vi vet inte hur många som kommer att söka frivilligt till grundutbildningen med värnplikt, men vi utgår från att intresset kommer vara fortsatt stort. De som söker frivilligt är givetvis välkomna med sin ansökan. Vi ska kunna pröva även dem. Under vissa begränsade perioder kan det dock vara svårt att hitta en tid för prövning, men eftersom mönstringen sker under en längre period den här gången – från augusti till maj – blir trycket i prövningen fördelat på en längre tid. Det ska förhoppningsvis innebära att det blir enklare att hitta en tid.

Vad händer nu närmast?

- I maj kommer vi att besluta om vilka som ska kallas till mönstring. Efter det kommer alla få sina besked. När vi beslutar om vilka vi ska kalla till mönstring utgår vi från de svar ungdomarna har lämnat i mönstringsunderlaget. Vi kallar i första hand de som har svarat att de är friska och intresserade. Har man en kunskap eller kompetens som är efterfrågad av Försvarsmakten, till exempel körkort eller om man har gått en viss utbildning på gymnasiet, kan man också bli kallad.

Avslutningsvis, hur har mönstringen av de som är födda 1999 gått?

- Mönstringen pågår fortfarande. Ungdomarna som är födda 1999 kommer att mönstra fram till och med maj. I juni kommer vi att kunna svara på hur det har gått. Då vet vi hur många ungdomar som har blivit inskrivna till en befattning och var de ska göra sin grundutbildning. I sommar, vecka 30 och 31, rycker de första ungdomarna in.

Mönstring, konditionstest

Viktiga datum för dig som är född 2000

27 april
Sista dag att svara på frågorna i mönstringsunderlaget.

Från 28 maj
Rekryteringsmyndigheten börjar skickat ut besked till ungdomar födda 1999 om de ska mönstra eller inte.

Från 25 juni
Rekryteringsmyndigheten börjar skicka ut kallelser till mönstring. Kallelsen skickas ut drygt två månader innan själva mönstringsdagen.

20 augusti
Mönstringen av ungdomar födda 2000 startar. Mönstringen pågår fram till och med maj 2019.

Sidansvarig: Kommunikationsfunktionen
Granskad: 2018-04-18

Skriv ut