Till sidans innehåll

Publiceringsdatum: 2019-03-08

Ny prövningsenhet i Göteborg

Rekryteringsmyndigheten har påbörjat arbetet med att undersöka möjligheten att öppna ett tredje kontor för prövning. Inriktningen är att det nya kontoret ska ligga i Göteborg och öppna vid halvårsskiftet 2021.

Att det blev Göteborg beror till största del på att det är det området som, näst efter Stockholm och Malmö, har de bästa förutsättningarna för de prövande utifrån beräkningar av den sammantagna restiden.

Dubbelt så många prövningar 2025

Både Försvarsmakten och Polismyndigheten planerar för ett ökat antal utbildningsplatser och det innebär att Rekryteringsmyndigheten kommer att behöva pröva fler. År 2025 räknar vi med att behöva pröva dubbelt så många som idag. Det klarar vi inte utan ett nytt kontor.

Femtiotalet medarbetare till nya kontoret

Det nya kontoret kommer enligt beräkningarna att ha kapacitet att genomföra 10 000 prövningar per år. Ett femtiotal medarbetare kommer att bemanna det nya kontoret och kostnaden för att driva det bedöms till 70 miljoner kronor när det är etablerat.

I budgetunderlaget för 2020-2022, som nyligen skickades till regeringskansliet, har Rekryteringsmyndigheten tagit upp kostnaderna för etableringen av det nya prövningskontoret.

Sidansvarig: Kommunikationsfunktionen
Granskad: 2019-03-08

Skriv ut