Till sidans innehåll

Jobba på Rekryteringsmyndigheten

Vi är en liten myndighet med många specialister. Våra arbetsmetoder vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, vilket innebär att vi gör urval med hög kvalitet för att garantera rätt person på rätt plats med rätt ansvar.

På Rekryteringsmyndigheten arbetar många olika yrkeskategorier, till exempel läkare, psykologer, sjuksköterskor, jurister, handläggare, HR-specialister, kommunikatörer, systemutvecklare och IT-tekniker. Alla fyller sin viktiga funktion och vi hjälps åt att lösa våra dagliga uppgifter och utmaningar.

Vi finns i dagsläget på tre orter. Myndighetsledningen och de centrala avdelningarna finns i Karlstad. I Stockholm och Malmö finns prövningsenheterna där vi gör urvalstester, undersökningar och bedömningar. Vi är cirka 200 medarbetare.

Rekryteringsmyndigheten är en civil myndighet under Försvarsdepartementet. Läs mer om vår organisation här 

Sidansvarig: Kommunikationsfunktionen
Granskad: 2019-10-21

Skriv ut