Till sidans innehåll

Officersprogrammet (OP)

Rekryteringsmyndigheten testar och bedömer dig som söker till officersprogrammet (OP). Försvarshögskolan administrerar ansökningarna.

Information angående covid-19/Coronaviruset

Du ska ha varit fullt frisk i minst två dygn när du kommer till oss för att pröva. Stanna hemma om du uppvisar minsta sjukdoms- eller infektionstecken. Du ska också stanna hemma om du har tagit ett covid-19 test och väntar på svar från det.

När du reser till och från våra prövningsenheter så ska du tänka på att undvika trängsel och hålla avstånd, räkna därför med att resan kan ta lite längre tid än vanligt. Väntetiderna kan bli något längre under prövningen på grund av de skyddsåtgärder som Rekryteringsmyndigheten har infört.

Läs mer här om vad som gäller för dig som ska komma till oss för att mönstra eller pröva eller har gjort en ansökan

Vid frågor kan du höra av dig till Kontaktcenter på 0771-24 40 30 eller
kontaktcenter@rekryteringsmyndigheten.se

 

Officersprogrammet – så går antagningen till:

1. Ansökan

Försvarshögskolan (FHS) administrerar ansökningarna till officersutbildningen. Försvarshögskolan meddelar sedan oss vilka sökande som ska kallas till antagningsprövning.

Anmälan till Officersprogrammet vid Försvarshögskolan är öppen december-januari varje år. Då kan du som genomför eller har genomfört grundutbildning med värnplikt, eller motsvarande, anmäla dig.

Är du en av dem som har gått vidare till antagningsprövningen kommer du att få ett SMS från oss med en tid för prövning.

Läs mer om utbildningen, hur du ansöker och om de krav du måste uppfylla för att gå vidare i antagningen på Försvarshögskolans webbplats

2. Resa till antagningsprövningen

Du ansvarar själv för att ta dig till och från antagningsprövningen. 

3. Antagningsprövningen

Antagningsprövningen omfattar olika fysiologiska tester, medicinska bedömningar, lämplighetsbedömning samt en säkerhetsprövningsintervju. Läs mer om de olika momenten under Antagningsprövningen.

I kom-ihåg-listan hittar du allt du behöver ha med dig till antagningsprövningen.

Inför psykologintervjun ska du ha svarat på ett antal frågor om dig själv. Frågorna hittar du i intervjuunderlaget som finns som ifyllbar pdf. Svara på frågorna hemma innan du kommer till antagningsprövningen. Skriv ut och ta sedan med dig intervjuunderlaget till oss.

4. Efter antagningsprövningen

Försvarshögskolan beslutar om vilka som ska antas till officersprogrammet.

Vill du veta mer om officersprogrammet?

Läs mer om officersprogrammet på Försvarshögskolans webbplats.

Sidansvarig: Kommunikationsfunktionen
Granskad: 2020-08-05

Skriv ut