Till sidans innehåll

Synskärpeundersökning och test av färgseende

Vi undersöker din synskärpan genom att du får läsa på en bokstavstavla och färgseendet testar vi med hjälp av färgseendetavlor.

Det är viktigt att få fram rätt värden när synskärpan undersöks. Om du har en synnedsättning ska du därför ta med dig dina glasögon eller linser och recept från optiker.

Sidansvarig: Kommunikationsfunktionen
Granskad: 2010-12-30

Skriv ut