Till sidans innehåll

Värnplikt 2020

På vägen från mönstringsunderlag till mönstring och utbildning passerar du ett antal olika hållplatser. Här hittar du vad du ska göra och när du ska göra det.

Det här gäller för dig som är född 2002 och som är svensk medborgare.

Januari 2020: INFORMATION OM MÖNSTRING OCH INSKRIVNING TILL GRUNDUTBILDNING MED VÄRNPLIKT

I början av januari får du en folder från oss med information om mönstring och grundutbildning med värnplikt. I foldern kan du läsa mer om vad som gäller för dig som är totalförsvarspliktig och som fyller 18 under året.

Januari 2020: MÖNSTRINGSUNDERLAGET

Någon gång från mitten av januari till början av februari får de flesta som fyller 18 under året ytterligare ett brev från oss. När brevet kommer beror på var i landet du bor. Vi skickar ut breven i postnummerordning. De som bor på en ort med ett postnummer som börjar med en 1:a får sina brev först. Brevet innehåller inloggningsuppgifter till mönstringsunderlaget som finns på minsida.rekryteringsmyndigheten.se. Efter att du har fått brevet har du två veckor på dig att logga in och svara på frågorna. Du kan logga in med e-legitimation eller med inloggningsuppgifterna i brevet.

Läs mer om mönstringsunderlaget.

Det finns ett fåtal som inte får brevet och som inte behöver lämna uppgifter till mönstringsunderlaget. Här kan du läsa mer om vilka som inte behöver lämna uppgifter till mönstringsunderlaget.

Mars-April 2020: BESKED OM MÖNSTRING

Vi använder uppgifterna i mönstringsunderlaget för att välja ut de som ska kallas till mönstring. När du och alla andra ungdomar har lämnat sina uppgifter får du ett besked från oss. Du kan läsa ditt besked genom att logga in på minsida.rekryteringsmyndigheten.se. I beskedet står det om du kommer att kallas till mönstring eller inte.

Vi skickar ut besked om mönstring under vecka 14. Vi räknar med att alla beskeden är utskickade till och med mitten av vecka 15.

April 2020 - februari 2021: KALLELSE TILL MÖNSTRING

Du får din kallelse till mönstring ungefär 2 månader innan mönstringsdagen. Det innebär att du som ska mönstra först får din kallelse i april. Ska du mönstra senare på året eller nästa år får du din kallelse senare.

I kallelsen står det var och när du ska mönstra.

Sommar/höst 2020 - april 2021: MÖNSTRING

Under mönstringen får du göra olika psykologiska och fysiska tester. Våra läkare, psykologer och sjuksköterskor gör också olika undersökningar och bedömningar av dig och din hälsa. Under mönstringen får du också träffa en inskrivningshandläggare som tar fram ett första-, andra- och tredjehandsval, som passar dig och dina förutsättningar. Finns det ingen utbildningsplats som passar blir du istället inskriven i utbildningsreserven.

Mönstringen sker på plats på någon av våra prövningsenheter i Stockholm eller Malmö. Var du får mönstra beror på var i landet du bor.

Läs mer om mönstringen.

Sommaren 2021 och framåt: UTBILDNING

Den första grundutbildningen med värnplikt startar under sommaren 2021. Utbildningen är sex eller femton månader lång och genomförs på olika ställen i landet.

Läs mer om grundutbildning med värnplikt på Försvarsmaktens webbplats.

Sidansvarig: Kommunikationsfunktionen
Granskad: 2020-04-28

Skriv ut