Till sidans innehåll

Rättsliga konsekvenser

Lagen om totalförsvarsplikt innehåller en rad skyldigheter för dig som fyller 18 under året. Om du inte uppfyller dina skyldigheter kan det få rättsliga konsekvenser.

I mars 2017 bestämde regeringen att skyldigheten att mönstra och genomföra grundutbildning med värnplikt ska gälla igen. Av lagen framgår bland annat att du måste:

  • lämna uppgifter till mönstringsunderlaget om vi bedömer att du ska göra det
  • komma till oss på Rekryteringsmyndigheten och göra testerna, undersökningarna, bedömningarna och intervjuerna som ingår i mönstringen om du får en kallelse till mönstring
  • genomföra utbildningen om du blir inskriven till grundutbildning med värnplikt.

Om du inte uppfyller dina skyldigheter enligt lagen om totalförsvarsplikt kan det få rättsliga konsekvenser:

  • Om du inte lämnar uppgifter eller medvetet lämnar felaktiga uppgifter till mönstringsunderlaget kan du få betala ett vite (penningbelopp). Hur mycket du måste betala beror på din ekonomi och kan därför variera från fall till fall. Lämnar du inte uppgifter till mönstringsunderlaget kan du ändå bli kallad till mönstring.
  • Om du blir kallad till mönstring men inte kommer kan du bli åtalsanmäld. Då prövas ditt ärende av tingsrätten där du bor. Blir du dömd kan du få betala böter och dessutom få en prick i belastningsregistret som då gäller i fem år.
  • Om du blir inskriven till grundutbildning med värnplikt men sen inte kommer till utbildningsstarten eller avbryter utbildningen utan giltigt skäl kan du bli dömd till fängelse.

Uppskov

Självklart kan du ha giltiga skäl till att inte lämna uppgifter till mönstringsunderlaget, att inte komma till mönstringen eller att inte genomföra grundutbildningen. För att vi ska kunna bedöma om du har giltiga skäl behöver du ansöka om uppskov.

Du kan bli beviljad uppskov av till exempel hälsoskäl eller av sociala skäl. Att till exempel glömma bort att lämna uppgifter till mönstringsunderlaget eller att glömma bort tiden för mönstring är inte ett giltigt skäl.

Om du inte fått svar på din ansökan om uppskov innan din mönstringsdag måste du komma till mönstringen. Det är inte ett giltigt skäl att utebli från mönstringen på grund av att du skickat in en ansökan om uppskov. 

Sidansvarig: Kommunikationsfunktionen
Granskad: 2020-01-08

Skriv ut

Läs mer om uppskov.

Uppskov

Att vara vapenfri.

Läs mer