Till sidans innehåll

Varför informerar vi om totalförsvarsplikt?

Under 2019 lägger Rekryteringsmyndighetens mer fokus på att lyfta mönstringen. Det gör vi efter insikter som vi har fått om de vi ska kommunicera med. Våra undersökningar och analyser visar att begreppet "mönstra" är känt hos målgruppen och väcker fler associationer än ”begreppet ”värnplikt”.

I Rekryteringsmyndighetens instruktion står det bland annat att myndigheten ska...

...särskilt ansvara för att information om vad lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt innebär sprids till den som skriftligen lämnar uppgifter enligt 2 kap. 1 § lagen om totalförsvarsplikt.

Det innebär att Rekryteringsmyndigheten varje år ska informera de ungdomar som är skyldiga att svara på frågorna i mönstringsunderlaget om deras skyldigheter och rättigheter enligt lagen om totalförsvarsplikt. I år är det ungdomar födda 2001 som ska lämna uppgifter om sig själva till mönstringsunderlaget. Informationskampanjen följer processen för mönstringen och anpassas utifrån var i processen vi för tillfället befinner oss.

I stora drag följer informationsplanen den här tidplanen

Vecka 8:  MSB skickar ut en information om samhällets säkerhet och krisberedskap till de som ska lämna uppgifter till mönstringsunderlaget.

Vecka 9: Rekryteringsmyndighetens information startar med att ungdomarna får en trycksak hem i brevlådan. I trycksaken finns bland annat information om rättigheter och om skyldigheter och om hur processen från mönstringsunderlag till grundutbildning med värnplikt går till. 

I samband med mönstringsunderlaget och fram till att beskeden skickas ut syns filmer och inlägg i sociala medier under mars, april och maj.

Vecka 12: Den här veckan kommer filmerna från sociala medier att visas på digitala annonstavlor på strategiska platser i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Informationsarbetet fortsätter sedan under våren.

Information på andra språk

I år satsar myndigheten lite extra på de ungdomar, och framför allt deras föräldrar, som inte har svenska som modersmål. Informationen i trycksaken som vi skickar ut inför mönstringsunderlaget kommer att finnas översatt på webben på engelska, finska, arabiska, bosniska, kroatiska och slovakiska.

Informationen kommer också att finns på lättläst svenska. De språk vi valt är de språk flest i Sverige talar. Vi har också valt att översätta till engelska och lättläst svenska för att öka vår tillgänglighet. Så många som möjligt ska kunna ta del av informationen och förstå vilka skyldigheter man har enligt lagen om totalförsvarsplikt.

Sidansvarig: Kommunikationsfunktionen
Granskad: 2019-02-27

Skriv ut

Rättsliga konsekvenser

Om man väljer att inte fylla i mönstringsunderlaget kan det bli rättsliga konsekvenser.
Läs mer här