Till sidans innehåll

Mönstringsunderlaget och besked om mönstring

Mönstringsunderlaget är ett frågeformulär på webben. De allra flesta ungdomar som fyller 18 år under året ska svara på frågorna, men inte alla. Vi på Rekryteringsmyndigheten använder uppgifterna för att bedöma om du ska kallas till mönstring eller inte.

Lagen om totalförsvarsplikt gäller alla svenska medborgare mellan 16 och 70 år. Totalförsvarsplikten gäller också under motsvarande tid för var och en som utan att vara svensk medborgare är bosatt i Sverige. För dig som är svenska medborgare, folkbokförd i Sverige och som fyller 18 år under året gäller bland annat att du ska lämna uppgifter till mönstringsunderlaget, att du måste mönstra om du blir kallad och att du måste genomföra grundutbildning med värnplikt om du blir inskriven. Om du inte uppfyller dina skyldigheter kan det få rättsliga konsekvenser.

En väg till grundutbildningen med värnplikt går via mönstringsunderlaget och kallelse till mönstring. Att göra en värnpliktsutbildning är inte bara en skyldighet. Det innebär också möjligheter.
Och du, om du får besked att du inte kommer kallas till mönstring kan du välja en annan väg: ansöka om prövning till grundutbildningen med värnplikt.

Vilka behöver inte lämna uppgifter?

De flesta som fyller 18 år under året ska lämna uppgifter till mönstringsunderlaget. Men inte alla.
Läs mer

Rättsliga konsekvenser.

Vad kan hända om jag inte svarar på frågorna i mönstringsunderlaget? Om jag inte kommer till mönstringen - vad händer då?
Läs mer

Skyldigheter. Och möjligheter.

Grundutbildningen med värnplikt är kanske möjligheten du har väntat på?
Läs mer

Två vägar till mönstring och grundutbildning med värnplikt.

Blir du inte kallad till mönstring kan du ansöka om att få pröva.
Läs mer

Sidansvarig: Kommunikationsfunktionen
Granskad: 2020-01-08

Skriv ut