Till sidans innehåll

Känner du en 18-åring?

Värnplikt, mönstringsunderlag och mönstring. Regeringens beslut innebär att du som är förälder eller som känner en 18-åring behöver lära dig några nya begrepp. Här kan du läsa mer om vad som gäller!

Har du en son eller dotter som fyller 18 i år och som har lämnat uppgifter till mönstringsunderlaget? Eller du kanske har en 18-åring i din omgivning som har fått besked om att hen ska mönstra eller inte? Regeringens beslut i mars 2017 om att återinföra skyldigheten att mönstra och genomföra grundutbildning med värnplikt påverkar i första hand de som fyller 18 år. Men det finns en del saker för dig som finns i 18-åringens närhet kan behöva känna till.

Rekryteringsmyndigheten skriver in och Försvarsmakten utbildar

Rekryteringsmyndigheten är en myndighet med flera uppgifter, en av dem är att mönstra och skriva in till grundutbildning med värnplikt. Tillsammans med Försvarsmakten ska vi se till att bemanna krigsorganisationen med alla de personer som behövs. Försvarsmakten ansvarar för att alla personer får den utbildning de behöver för att lösa sin uppgift.

Läs mer om vad som gäller under Totalförsvarsplikten.

Värnplikten är en skyldighet som också innebär en del möjligheter. Läs mer om skyldigheter och möjligheter.

Ansökan till Försvarsmakten

Försvarsmakten ska varje år utbilda 5 000 personer för en uppgift i krigsorganisationen. Oavsett om man har gjort en ansökan eller blivit uttagen via mönstringsunderlaget och mönstringen genomför man samma utbildning och på samma villkor. Efter godkänd utbildning finns möligheten att ta en anställning i Försvarsmakten eller utbilda sig till officer. 

Läs mer om militär grundutbildningen med totalförsvarsplikt på jobb.forsvarsmakten.se.

Drygt 15 000 kallas till mönstring

En årskull består av omkring 100 000 ungdomar men av dem är det bara drygt 15 000 vi kallar till mönstring i år. För att vi på Rekryteringsmyndigheten ska kunna bedöma vilka som ska kallas till mönstring i första hand måste alla ungdomar lämna uppgifter till mönstringsunderlaget det år de fyller 18. När vi sedan bedömer uppgifterna i mönstringsunderlaget utgår vi från de krav Försvarsmakten har bestämt ska gälla för att få genomföra en värnpliktsutbildning och från hur behovet ser ut. De ungdomar vi bedömer har bäst förutsättningar att klara utbildningen kallar vi sedan till mönstring. 

Under mönstringen kommer några att bli inskrivna till en grundutbildning med värnplikt och några kommer att bli inskrivna till en utbildningsreserv. De ungdomar vi bedömer inte uppfyller kraven för att genomföra en värnpliktsutbildning blir inte inskrivna. 

De ungdomar vi kallar till mönstring har i mönstringsunderlaget bland annat svarat att de inte har några kroniska sjukdomar eller skador. Ungdomarna har också svarat att de är intresserade av att tjänstgöra med plikt.

Alternativ till grundutbildning med värnplikt

Eftersom antalet platser i mönstringen beror på hur behovet ser ut kan vi inte kalla alla till mönstring som kanske vill och dessutom uppfyller kraven. Blir man inte kallad till mönstring men gärna vill genomföra en grundutbildning kan man ansöka om prövning till grundutbildning med värnplikt.

Läs mer om ansökan om prövning till grundutbildning.

I Sverige finns det 18 frivilliga försvarsorganisationer. Många av dem har kurser och utbildningar för unga. Om man inte känner att en utbildning i Försvarsmakten passar kanske de frivilliga försvarsorganisationerna kan vara ett alternativ?

Läs mer om de frivilliga försvarsorganisationerna.

Kallelse till mönstring två månader innan

De som ska mönstra kommer att få sin kallelse två månader innan mönstringen. Kallelsen finns på Min sida, minsida.rekryteringsmyndigheten.se. Om tiden inte passar kan man boka om tiden på webben. På samma webbplats kan man också boka sin resa om man har rätt till det.

Inför mönstringen kan det vara bra att ha läst på om olika befattningar och om utbildningen. Det är också bra om man har tränat.

Läs mer om mönstringen.

Logga in till Min sida med e-legitimation eller lösenord

På Min sida har vi samlat alla tjänster man kan behöva om man ska mönstra. Där finns till exempel tjänster för att boka om sin mönstringstid samt boka resa och övernattning. Där hittar man också alla sina besked och beslut.

För att kunna använda tjänsterna måste man logga in. Enklast loggar man in med sin e-legitimation. Har man ingen e-legitimation och inte heller kan skaffa någon kan man beställa ett lösenord från oss. Om man har kvar lösenordet från att man lämnade sina uppgifter till mönstringsunderlaget kan man använda det.

Till Min sida.

Har du frågor?

Det mesta du behöver veta kan du läsa om här på webbplatsen. Du hittar också en hel del information på Försvarsmaktens webbplatser www.forsvarsmakten.se och jobb.forsvarsmakten.se.

Har du andra frågor är du alltid välkommen att höra av dig till oss. Du hittar alla kontaktuppgifter under Kontakta oss. (Eller så kanske du kan fråga en 18-åring i din närhet? De har bra koll.)

Sidansvarig: Kommunikationsfunktionen
Granskad: 2020-01-08

Skriv ut