Till sidans innehåll

Grundutbildning med värnplikt

Inför din grundutbildning finns det en del som är viktigt att känna till, exempelvis är det bra om du förberett dig. Utbildningen är både fysiskt - och psykiskt - krävande. 

Under utbildningen har du rätt till flera förmåner. Du får till exempel cirka 4 400 kronor per månad och en utbildningspremie när du genomfört utbildningen. Du får också boende, mat och de kläder du behöver för att genomföra utbildningen.

Efter utbildningen kan du söka jobb i Förvarsmakten, ingå ett hemvärnsavtal eller söka till officersutbildningen.

Sidansvarig: Kommunikationsfunktionen
Granskad: 2018-02-21

Skriv ut