Till sidans innehåll

Uppskov med repetitionsutbildning

Om du anser att du av någon anledning inte kan göra din repetitionsutbildning kan du söka uppskov hos oss på Rekryteringsmyndigheten.

Du kan få uppskov för bara ett år i taget och du kan söka först efter att du har fått kallelsen till repetitionsutbildning.

Vad krävs för att du ska få uppskov?

Rekryteringsmyndigheten kan bevilja uppskov om du kan visa att utbildningen innebär avsevärda svårigheter när det gäller

  • dina studier
  • ditt arbete eller
  • din hälsa.

Du kan också beviljas uppskov om utbildningen innebär avsevärda svårigheter i övrigt för dig eller dina anhöriga.

Det räcker alltså inte att du får problem i största allmänhet. De följande två exemplen kan kanske visa vad som krävs för att du ska få uppskov med repetitionsutbildningen.

Exempel 1

Enligt praxis kan Rekryteringsmyndigheten bevilja uppskov med repetitions­utbild­ningen om den innebär att dina högskole- eller universitetsstudier försenas med minst en termin.

Exempel 2

Du kan få uppskov med repetitionsutbildningen om det på din arbetsplats uppstår ett tillfälligt och allvarligt problem som måste lösas omedelbart och du är den ende som kan göra det. Om du behöver ledigt bara några dagar går det oftast att ordna genom att du får tjänstledigt från repetitionsutbildningen. Då behöver du alltså inte uppskov med utbildningen.

Så här söker du uppskov med repetitionsutbildningen

Uppskov söker du hos Rekryteringsmyndigheten på någon av blanketterna: 

Välj den blankett som motsvarar dina skäl. Rekryteringsmyndighetens adress står på blanketten och också på kallelsen till repetitionsutbildning.

Fyll i blanketten noggrant och förklara så utförligt som möjligt varför du vill ha uppskov. Skriv ut blanketten och skriv under den med ort, datum och din namnteckning. Söker du uppskov av studieskäl ska din studievägledare eller motsvarande lämna uppgifter om din studiesituation. Kom ihåg att skicka med intyg som styrker dina skäl för att få uppskov.

Om du av någon anledning inte kan använda blanketten kan du söka uppskov i ett vanligt brev. Lämna de uppgifter som vi frågar efter i blanketten och förklara noga varför du vill ha uppskov. Kom ihåg att styrka uppgifterna med intyg.

Information om hur vi behandlar dina personuppgifter hittar du under Läs mer.

Sök i god tid

Vänta inte med att skicka din ansökan om uppskov till oss. Vi måste ha den i god tid om vi ska kunna pröva den innan repetitionsutbildningen börjar. Skicka den därför så snart som möjligt efter att du har fått kallelsen till utbildning.

Observera! Har du blivit kallad till repetitionsutbildning och har eller ska söka uppskov eller ekonomiskt stöd? Under sommarmånaderna kan du få räkna med lite längre handläggningstider.  


Kontakta oss om något är oklart

Om du tycker att något är oklart eller om du har frågor om uppskov eller din repetitionsutbildning får du gärna ringa eller mejla till oss. Kontaktuppgifterna hittar du under Om du har frågor.

 

Sidansvarig: Informationsfunktionen
Granskad: 2017-06-22

Skriv ut