Till sidans innehåll

Dubbelt medborgarskap och nyblivna svenskar

Är du medborgare i två eller flera länder innebär det att du har rättigheter och skyldigheter i de länderna.

Om du är medborgare i ett annat land förutom Sverige, måste du kontakta myndigheterna i ditt andra hemland eller landets ambassad i Sverige för att få reda på vad som gäller där. 

Totalförsvarsplikten och mönstringsunderlaget

Totalförsvarsplikten och skyldigheten att svara på frågorna i mönstringsunderlaget gäller alla svenskar som bor i Sverige. 

Är du svensk medborgare men bosatt utomlands behöver du inte svara på frågorna i mönstringsunderlaget. 

Sidansvarig: Informationsfunktionen
Granskad: 2017-03-03

Skriv ut