Till sidans innehåll

Snabbfakta

Rekryteringsmyndigheten är en civil myndighet som lyder under regeringen och sorterar under Försvarsdepartementet.

Christina Malm är Rekryteringsmyndighetens generaldirektör och vi finns idag på tre orter - Malmö, Stockholm och Karlstad.

Bland våra ca 145 medarbetare finns till exempel läkare, sjuksköterskor, psykologer, systemtekniker och systemutvecklare, personalhandläggare och medarbetare som handlägger krigsorganisationer, ekonomer och kommunikatörer.

Vår verksamhet finansieras med anslag och avgifter för uppdrag, som vi utför för andra myndigheter och organisationer inom totalförsvaret.

I vårt läkarhandlingsarkiv har vi journaler med medicinska uppgifter på alla som är födda 1946 eller senare och har mönstrat eller antagningsprövat vid Värnpliktsverket eller Pliktverket. I arkivet finns uppgifter om mer än 3 miljoner personer.

Rekryteringsmyndighetens uppgifter

Våren 2010 beslutade riksdagen att försvarets personalförsörjning ska bygga på frivillighet och inte på plikt från och med den 1 juli 2010. Sedan dess administrerar vi ansökningarna till Försvarsmaktens utbildningar och sköter delar av urvalsprocessen. Vi testar också bland andra elever till polisutbildningen och personal till Kriminalvården, Tullen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Varje år samlar vi in uppgifter om svenska 18-åringars personliga förhållanden i ett webbaserat mönstringsunderlag. Ungdomarnas uppgifter använder vi som underlag för att bedöma om de ska mönstra och kanske tjänstgöra om plikten införs igen.  

Vi redovisar totalförsvarets personal och för register över dem som är krigsplacerade.

Vi skriver in totalförsvarspliktiga för värnplikt eller civilplikt.

Vi prövar ansökningar om rätt att vara vapenfri.

Sidansvarig: Kommunikationsfunktionen
Granskad: 2018-02-20

Skriv ut