Till sidans innehåll

Snabbfakta

Rekryteringsmyndigheten är en civil myndighet som lyder under regeringen och sorterar under Försvarsdepartementet.

Christina Malm är Rekryteringsmyndighetens generaldirektör och vi finns idag på tre orter - Malmö, Stockholm och Karlstad.

Bland våra ca 145 medarbetare finns till exempel läkare, sjuksköterskor, psykologer, systemtekniker och systemutvecklare, personalhandläggare och medarbetare som handlägger krigsorganisationer, ekonomer och kommunikatörer.

Vår verksamhet finansieras med anslag och avgifter för uppdrag, som vi utför för andra myndigheter och organisationer inom totalförsvaret.

I vårt läkarhandlingsarkiv har vi journaler med medicinska uppgifter på alla som är födda 1946 eller senare och har mönstrat eller antagningsprövat vid Värnpliktsverket eller Pliktverket. I arkivet finns uppgifter om mer än 3 miljoner personer.

Rekryteringsmyndighetens uppgifter

I mars 2017 beslutade riksdagen att försvarets personalförsörjning ska bygga på både frivillighet och plikt från och med den 1 juli 2017. Det innebär att Rekryteringsmyndigheten numera ska mönstra, skriva in och kalla totalförsvarspliktiga till utbildning.

Vi redovisar totalförsvarets personal och för register över dem som är krigsplacerade. 

Vi prövar ansökningar om rätt att vara vapenfri.

Vi administrerar ansökningarna till Försvarsmaktens utbildningar och sköter delar av urvalsprocessen. Vi testar också bland andra elever till polisutbildningen och personal till Tullverket och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Sidansvarig: Kommunikationsfunktionen
Granskad: 2019-01-08

Skriv ut