Till sidans innehåll

Vad händer med din ansökan?

Har du sökt jobb hos Rekryteringsmyndigheten? Så här tar vi hand om din ansökan.

Vill du söka ett jobb som Rekryteringsmyndigheten har annonserat ut, gör du det via vår webbplats rekryteringsmyndigheten.se. Vi samarbetar med GlobeSoft Business Systems AB och använder rekryteringsverktyget ReachMee. Du fyller i formuläret och bifogar ditt personliga brev och CV. Du får direkt en bekräftelse på att din ansökan har kommit in till myndigheten. När ansökningstiden har löpt ut försvinner länken på vår webbplats.

I en rekrytering deltar alltid den berörda avdelningschefen, en facklig företrädare och en personalhandläggare.

Så här behandlar vi din ansökan

I rekryteringsverktyget håller vi reda på din ansökan och de handlingar som du bifogade och som du eventuellt kompletterat med.

Vi jämför dina meriter med en kravprofil, som beskriver den kompetens vi söker.

Om vi vill träffa dig för en anställningsintervju får du en fråga om tidsbokning som vi skickar via rekryteringsverktyget.

När vi valt ut den sökande som bäst motsvarar kravprofilen frågar vi om han eller hon vill ha jobbet. Tackar den sökande ja beslutar vi om anställningen och sätter upp beslutet på Rekryteringsmyndighetens anslagstavla i Karlstad. Vi informerar också om att beslutet är fattat och anslaget på vår webbplats. Du som får anställningen behöver alltså inte skriva på ett anställningskontrakt, som man gör exempelvis i den privata sektorn.

Du kan överklaga Rekryteringsmyndighetens anställningsbeslut. Under Beslut om anställning beskriver vi hur du ska göra om du är missnöjd.

Hör av dig om du har frågor

Har du frågor om vår behandling av din ansökan är du välkommen att kontakta någon av våra HR-handläggare, Petra Knape, Susanne Lindahl eller Margareta Skoglund. Du når dem på 0771-24 40 00 (växel) eller via e-post på formen förnamn.efternamn@rekryteringsmyndigheten.se.

Sidansvarig: Informationsfunktionen
Granskad: 2017-01-20

Skriv ut