Till sidans innehåll

Beslut om anställning

När vi har fattat beslut om en anställning publicerar vi det beslutet här. Beslutet finns tillgängligt på webbplatsen fram till att tiden för överklagan har löpt ut.

Jurist till Karlstad (dnr 2017/0552)
Rekryteringsmyndigheten har fattat beslut om anställning av en jurist till Karlstad. 

Beslutet har anslagits på myndighetens anslagstavla den 6 februari 2018.


Sjuksköterskor till Stockholm (dnr 2017/0543)
Sista ansökningsdag den 23 november 2017.

Rekryteringsmyndigheten har fattat beslut om anställning av en sjuksköterska. 

Beslutet har anslagits på myndighetens anslagstavla den 6 februari 2018.


Sjuksköterskor till Stockholm (dnr 2017/0543)
Sista ansökningsdag den 23 november 2017.

Rekryteringsmyndigheten har fattat beslut om anställning av en sjuksköterska. Ärendet är inte avslutat utan rekryteringen fortsätter.

Besluten har anslagits på myndighetens anslagstavla den 30 januari 2018.


Chefspsykolog (dnr 2017/0676)
Sista ansökningsdag den 3 januari 2018.

Rekryteringsmyndigheten har fattat beslut om anställning av chefspsykolog.

Beslutet har anslagits på myndighetens anslagstavla den 23 januari 2018.


Sjuksköterskor till Stockholm (dnr 2017/0543)
Sista ansökningsdag den 23 november 2017.

Rekryteringsmyndigheten har fattat beslut om anställning av två sjuksköterskor. Ärendet är inte avslutat utan rekryteringen fortsätter.

Besluten har anslagits på myndighetens anslagstavla den 23 januari 2018.


Avdelningschef för verksamhetsstöd i Karlstad
Sista ansökningsdag den 21 augusti 2017.

Rekryteringsmyndigheten har fattat beslut om anställning av avdelningschef till verksamhetsstöd i Karlstad.

Beslutet har anslagits på myndighetens anslagstavla den 19 januari 2018.


Prövningsadministratörer till Stockholm (dnr 2017/0554)
Sista ansökningsdag den 8 november 2017.

Rekryteringsmyndigheten har fattat beslut om anställning av en prövningsadministratör.

Beslutet har anslagits på myndighetens anslagstavla den 9 januari 2018.


Psykologer till Stockholm (dnr 2017/0527)
Sista ansökningsdag den 15 november 2017.

Rekryteringsmyndigheten har fattat beslut om anställning av en psykolog. Ärendet är inte avslutat utan rekryteringen fortsätter.

Beslutet har anslagits på myndighetens anslagstavla den 9 januari 2018.


 

Om du vill överklaga ett anställningsbeslut

Om du har sökt en anställning och vill överklaga beslutet skriver du till:
Rekryteringsmyndigheten
Administrativa avdelningen
Karolinen
651 80 Karlstad

Du kan också skicka överklagan via e-post till exp@rekryteringsmyndigheten.se.

Ange vilket beslut om anställning som du överklagar, vilken ändring i beslutet du vill ha och varför du anser att beslutet ska ändras.

Rekryteringsmyndigheten måste få ditt överklagande inom tre veckor från den dag beslutet sattes upp på anslagstavlan.

Ditt överklagande prövas sedan av Statens överklagandenämnd.

Sidansvarig: Informationsfunktionen
Granskad: 2018-02-15

Skriv ut