Till sidans innehåll

Publiceringsdatum: 2016-03-01

Rekryteringsmyndigheten är med i regeringens utvecklingsprogram för jämställdhetsintegrering

Regerings utvecklingsprogram för Jämställdhetsintegrering i myndigheter (JiM) startade 2013. Sedan starten har antalet medverkande myndigheter ökat för varje år. Från och med i år är även vi en av de medverkande myndigheterna.

Rekryteringsmyndigheten har fått i uppdrag att ta fram en plan för att utveckla arbetet med jämställdhetsintegrering. Uppdraget är beskrivet i myndighetens regleringsbrev för 2016. Planen ska beskriva hur jämställdhet kan integreras i vår verksamhet. Planen ska bland annat innehålla mål och konkreta aktiviteter som vi sedan ska genomföra under 2017-2018. Senast den 31 oktober ska vi ha redovisat planen till Försvarsdepartementet.

Generaldirektörer på uppstartsmöte

I mitten av februari samlades generaldirektörerna för de nytillkomna myndigheterna för att lära sig mer, utbyta erfarenheter och diskutera. Programmet startade 2013 med 18 myndigheter men omfattar nu 60 verksamheter. Läs mer om utvecklingsprogrammet och om den inledande träffen på regeringen.se.

Vad är jämställdhetsintegrering?

Vill du veta mer jämställdhet och olika verksamheters arbete med frågan? På Jämställ.nu hittar du det mesta, till exempel kan du få veta vad skillnaden mellan jämlikhet, jämställdhet och jämställdhetsintegrering är.

Sidansvarig: Kommunikationsfunktionen
Granskad: 2016-03-01

Skriv ut