Till sidans innehåll

Publiceringsdatum: 2015-08-31

Lycka till, Birgitta Ågren!

Idag arbetar Birgitta Ågren sin sista dag som generaldirektör för Rekryteringsmyndigheten. Nu väntar en ny karriär.

Birgitta Ågren har varit generaldirektör för myndigheten sedan den 1 mars 2008. På den tiden hette vi fortfarande Pliktverket. Under Birgittas år som generaldirektör har myndigheten varit med om flera stora förändringar. I juni 2010 beslutade riksdagen att skyldigheten att mönstra och tjänstgöra ska vara vilande. Det innebar att Pliktverket inte längre skulle mönstra och placera personal i det svenska försvaret.

Pliktverket blev Rekryteringsmyndigheten

Den 1 januari 2011 fick myndigheten sitt nuvarande namn, Rekryteringsmyndigheten. Samtidigt bytte myndigheten finansieringsform. Tidigare finansierades verksamheten till största del av anslag. Från och med 2011 finansieras verksamheten istället i huvudsak av intäkter från myndighetens kunder.

Rekryteringsmyndigheten ger idag stöd till flera olika myndigheter vid rekrytering av personer till utbildning eller för anställning. Bland våra kunder finns Försvarsmakten, Polismyndigheten, SOS Alarm och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Birgitta går i pension och efterträds av Christina Malm

Efter en lång karriär, varav 7,5 år som generaldirektör för Rekryteringsmyndigheten, är det nu dags för Birgitta att gå i pension. Regeringen har utsett Christina Malm, överdirektör vid FRA, till Birgittas efterträdare. Christina tillträder den 1 september.

Birgitta Ågren bredvid sitt porträtt.

Birgitta Ågren bredvid det porträtt som ska hänga i myndighetens lokaler i Karlstad.
(Foto: Rekryteringsmyndigheten)

Sidansvarig: Kommunikationsfunktionen
Granskad: 2015-08-31

Skriv ut