Till sidans innehåll

Publiceringsdatum: 2013-03-06

Förra året prövade vi 40 procent fler till GMU

Våra kunder är nöjda med vårt arbete och beredskapsunderlaget har en fortsatt hög svarsfrekvens. I årsredovisningen kan du läsa mer om myndighetens arbete under 2012.

Under förra året gjorde vi 8 857 prövningar för grundläggande militär utbildning (GMU). Det är en ökning med 40 procent jämfört med 2011.

Den kvalitetsuppföljning som vi genomfört visar att såväl Försvarsmakten som Polisen är mycket nöjda med vårt arbete och snittbetygen är genomgående högre än föregående år.

Beredskapsunderlaget har fortfarande en hög svarsfrekvens. 2012 var den 94 procent.

I anslutning till att myndigheten lämnade årsredovisningen lämnade vi också budgetunderlaget för åren 2014-2016 till regeringen. Budgetunderlaget är underlag till regleringsbrevet för 2014.

Sidansvarig: Informationsfunktionen
Granskad: 2013-03-06

Var den här informationen till hjälp?
Skriv ut