Till sidans innehåll

Rikspolisstyrelsen - uttagning av elever till Polishögskolan

Rikspolisstyrelsen är vår ”äldsta” civila kund. Myndigheterna började samarbeta redan 1997 och det samarbetet pågår fortfarande. Vårt uppdrag är att medverka bland annat när Polisen tar ut elever till Polishögskolan.

All den kompetens som Rikspolisstyrelsen behöver för sitt urval är samlad inom Rekryteringsmyndigheten. I urvalet samarbetare sjuksköterskor, läkare och psykologer vid våra avdelningar för urvalstest i Stockholm, Göteborg och Kristianstad med representanter för polisen. Vårt uppdrag innebär såväl medicinska undersökningar som psykologiska tester, samtal och bedömningar. 

Omkring 1 800 testas i år

I år testar vi 1 800 av ungefär totalt 15 000 sökande till Polishögskolan. Det är de sökande som Rikspolisstyrelsen har beslutat ska gå vidare i antagningsprocessen och testas av oss.

Vi följer upp och utvärderar

En del i uppdraget är att följa upp och förbättra metoderna så att vi kan ta ut dem som är mest lämpade för polisyrket. Därför har en av våra medarbetare uppgiften att följa upp och utvärdera de urval vi gör för Polisen. Läs våra rapporter om polisurvalet.  

Vi medverkar även vid uttagningen till andra tjänster inom Polisen, exempelvis chefstjänster och tjänster för sambandspersonal. 

De här uppdragen kan vi utföra tack vare att vi är vana att ta emot och göra urval ur större grupper. Dessutom bedriver vi vår verksamhet på flera orter. 

 

Sidansvarig: Informationsfunktionen
Granskad: 2013-01-10

Var den här informationen till hjälp?
Skriv ut

Polisen.se

polisens webbplats kan du läsa mer om ansökan, uttagningen, polisprogrammet och om polisyrket.

Utvärdering av polisurvalet

Läs mer om forskningsprojektet "Longitudeinell validering av polisurvalet” under Utvärdering av polisurvalet.

Läs också rapporterna från vår uppföljning av urvalen för Polisen.