Till sidans innehåll

Måste alla svara på frågorna?

De allra flesta 18-åringar ska lämna uppgifter till mönstringsunderlaget, men inte alla.

Som svensk medborgare måste du det år du fyller 18 år lämna uppgifter om dig själv i det webbaserade mönstringsunderlaget. Uppgifterna i underlaget använder vi för att bedöma vilka som ska kallas till mönstring.

Alla behöver däremot inte svara på frågorna i mönstringsunderlaget. Det kan bland annat bero på att du…

  • är svensk medborgare och bor utomlands.
  • är intagen för vård (psykiatrisk tvångsvård, rättspsykiatrisk vård, sluten ungdomsvård eller särskilt ungdomshem).
  • har fått assistansersättning eller bilstöd från Försäkringskassan. Det kan även vara så att din förälder har fått vårdbidrag.
  • har blivit beviljad en LSS-insats från kommunen.
  • går på särskola.

Varje år får vi underlag från Skatteverket om folkbokföring samt uppgifter från bland annat vårdinrättningar, kommuner, landsting och Försäkringskassan. Detta är vårt underlag när vi ska bedöma vilka som inte behöver lämna uppgifter till mönstringsunderlaget. Bedömer vi att du inte behöver svara på frågorna får du inget brev med inloggningsuppgifter från oss.

Får du ett brev med inloggningsuppgifter från oss måste du svara på frågorna i mönstringsunderlaget. Har du ändå fått brevet trots att du stämmer in på någon av punkterna ovan då kan du ta kontakt med våra handläggare.

 

Sidansvarig: Informationsfunktionen
Granskad: 2017-06-14

Skriv ut